Knihovna Dobrá

Pondělí 8.00 – 11.0012.00 – 17.30
Úterý 8.00 – 11.0012.00 – 17.30
Čtvrtek 8.00 – 11.0012.00 – 17.30
Lichá sobota: 8.00 – 11.00

Výpůjční služby

Knihovna poskytuje výpůjční služby prezenční a absenční.

  • prezenční výpůjčky, tj. pouze v prostorách knihovny, se poskytují všem návštěvníkům knihovny, aniž by se museli zaregistrovat.
  • absenční výpůjčky, tj. výpůjčky mimo prostory knihovny, se poskytují pouze registrovaným uživatelům.
  • V půjčovně je také možné zapůjčit si brýle na čtení a deštníky.
 

Výpůjční doba

dokumentů je dle výpůjčního řádu 1 měsíc. V případě, že nestihnete dokument včas vrátit, můžete provést prodloužení výpůjční doby (pokud dokument není zarezervován jiným uživatelem knihovny) osobně, telefonicky, e-mailem nebo přes čtenářské konto. Stejným způsobem je možné provést rezervaci vypůjčených i nevypůjčených knih.

Reprografické služby

Reprografické služby (kopírování, skenování, tisk) jsou poskytovány za úhradu dle platného ceníku a za podmínek uvedených v knihovním řádu. kopírování černobíle (formáty A4, A5 jednostranně i oboustranně) tisk černobíle i barevně (formáty A4, jednostranně i oboustranně) skenování dokumentů a zasílání e-mailem meziknihovní reprografické služby – kopie části dokumentů (článek, kapitola z knihy), které nejsou ve fondu knihovny

Veřejný internet

Všem čtenářům a návštěvníkům nabízí knihovna přístup k internetu a Wi-Fi připojení. Při práci je možné používat vlastní média (USB disky), je možné pracovat s dokumenty v programech Microsoft Office a tisknout.

Donášková služba

Tato služba je určena čtenářům s omezenou mobilitou, pro které je obtížné nebo zcela nemožné navštívit knihovnu. A jak tato služba funguje? Donáška knih je bezplatná. Stačí, aby čtenář, který o ni projeví zájem, měl zaplacenou registraci. Knihy a časopisy doručíme jednou měsíčně na dohodnutou adresu. Donášková služba je zajišťována na území obce Dobrá.

Knihy je možné vybírat pomocí on-line katalogu, který je umístěn na webových stránkách knihovny www.knihovna-dobra.cz nebo využít rady a doporučení knihovnic. Službu lze uplatnit 1x měsíčně. Jednorázově lze půjčit maximálně 10 titulů.

Zájemci se mohou domluvit osobně, telefonicky nebo napsat na e-mail knihovnadobra@dobra.cz