Knihovna Dobrá

Pondělí 8.00 – 11.0012.00 – 17.30
Úterý 8.00 – 11.0012.00 – 17.30
Čtvrtek 8.00 – 11.0012.00 – 17.30
Lichá sobota: 8.00 – 11.00

Meziknihovní výpůjční služby

Meziknihovní výpůjční služby

Dokumenty nebo články, které nemá MK Dobrá ve svém fondu ve svém fondu, je možné zajistit prostřednictvím meziknihovní výpůjční služby (dále jen MVS). MVS jsou realizovány pouze mezi knihovnami. Podmínky výpůjčky, např. výpůjční lhůtu, stanoví knihovna, která dokument vlastní. Lhůta vyřízení žádosti o MVS není předem stanovena, závisí na momentální dostupnosti žádaného dokumentu. Za zprostředkování výpůjčky z knihoven České republiky je účtován poplatek za jeden dokument, viz ceník. Tuto službu si můžete vyžádat osobně ve studovnách nebo na adrese: knihovnadobra@dobra.cz; v e-mailu prosím uveďte: jméno číslo čtenářského průkazu druh dokumentu, o který žádáte jméno autora název díla eventuálně též vydavatele a rok vydání

Meziknihovní reprografické služby (MRS)

Prostřednictvím MRS poskytuje MK Dobrá papírové kopie článků z časopisů nebo statí ze sborníků či kopie částí dokumentů, které nejsou ve fondu. Služba je zpoplatněna, výše poplatku se řídí dle Ceníku Národní knihovny ČR. Tuto službu si můžete vyžádat osobně v půjčovně nebo na adrese: knihovnadobra@dobra.cz

Mezinárodní meziknihovní výpůjční služby (MMVS)

Dokumenty, které nemá MK Dobrá ve svém fondu a nemá je ani žádná knihovna v České republice, knihovna vypůjčí podle zákona prostřednictvím mezinárodní meziknihovní výpůjční služby prostřednictvím pověřené knihovny. Služba je zpoplatněna, řídí se ceníkem pověřené knihovny, která žádá o dokument zahraniční knihovnu. Tuto službu si můžete vyžádat osobně v půjčovně.